Propozice

Datum:2. 12. 2018
Pořadatel:MBM (Jiří Zelinka, Jan Pavelka) & ZBM
Typ závodu:krátký závod v neurbanizovaném prostoru s fintou pro kategorie H a D
krátký závod v neurbanizovaném prostoru pro kategorie HDD a ZV
Shromaždiště:Louka v severovýchodní části bývalého odkaliště pod Hády (na mapě). Budou k dispozici dva velké altány na schování věcí. WC nebude k dispozici, v případě nouze lze jít někam do keře.
Přihlášky: Do čtvrtka 29.11.2018, 12:00 zde na webu. Po tomto termínu v omezené míře na místě.
VkladyV minulých letech se vcelku osvědčilo dobrovolné, tak doufáme, že se osvědčí i letos 🙂
Doprava:Autem: parkování nezajištěno, lze parkovat na veřejných parkovištích na Vinohradech respektive v Líšni. Parkování na ulici Pod Hády nedoporučujeme. Jedná se o obousměrnou komunikaci, kterou je potřeba nechat plně průjezdnou. Často zde jezdí hlídky Policie a mohli byste být snadno pokutováni.
MHD: trolejbudem č. 25 na zastávku Vlčnovská. Odtud je shromaždiště vzdáleno 930 metrů, cesta bude značena.
Ražení:elektronické SportIdent, bezkontaktní ražení SI AIR bude vypnuto. Kontroly budou vybaveny standardně stojanem a velkým lampionem. Rezervní ražení do mapy pomocí kleští umístěných na stojanu.
Mapa:Odkaliště (1:4000, e=5m, formát A4, stav XI 2018, upravený mapový klíč ISOM 2000, mapoval Jiří Zelinka), tisk laser, mapa bude vodovzdorně upravena (papír pretex). Nepřekonatelné linie (ploty, zdi, potrubí) jsou kresleny tlustší čarou 0,3 mm. Mapový klíč je ovšem nezakazuje překonávat.
Terén:Zavřený les s rozdílnou průběžností a viditelností, množství porostových detailů. Z části také otevřené prostranství s nerovnoměrně rozmístěnými keři. Místy jemné terénní detaily. Celkově velmi komplexní a náročný terén.
Program:Prezentace: 9:45 - 10:15
Start 00: 10:30
Vyhlášení výsledků: cca 12:15
Vzdálenosti:shromaždiště – start: 400 m převýšení 20 m (modrobílé fáborky)
shromaždiště – cíl: 0 m (na okraji centra)
zastávka MHD – shromaždiště: 930 m (oranžové fáborky)
Rozklusávání:Pro rozklusávání je vyhrazena ulice Pod Hády po níž vede značná část cesty na start.
Popisy kontrol:Formou samoobsluhy na shromaždišti.
Tratě:Kategorie H (muži), D (ženy), ZV (žactvo, veteráni), HDD (děti). Předpokládané směrné časy pro všechny kategorie jsou 15 minut. Časový limit pro všechny kategorie: 90 minut. Doporučena je obuv s hřeby.
Trať kategorie HDD je nefáborkovaná a stavěna co možná nejjednodušší. Vzhledem k charakteru terénu nedoporučujeme méně zkušené děti pouštět na trať bez doprovodu.
POZOR! Na trati kategorií H a D je finta. Její přesná podoba bude zveřejněna v sekci parametry tratí po finalizaci tratí.
Start:Intervalový, minimálně po 1 minutě v rámci kategorie.
Závodníci kategorie HDD mohou startovat kdykoliv v rozmezí časů 0 - 60. Čas, který jim byl přidělen ve startovní listině mají zaručen a pokud se v něm dostaví na start mají přednost před všemi ostatními závodníky kategorie HDD. V jednu minutu bude vypuštěn na trať vždy maximálně jeden závodník kategorie HDD a to vždy v polovině dané minuty, jedinou výjimkou může být doprovod více závodníků jedním dospělým.
Startovní čísla:Každý závodník (včetně závodníků kategorie HDD) dostane na shromaždišti startovní číslo se startovním časem. Toto číslo bude mít v době startu a během závodu umístěno viditelně na dresu. Bez startovního čísla nebude závodníkovi umožněn start (pro startéra je to garance správné doby startu a skutečnosti, že pro závodníka je připravena mapa). Startovní číslo odpovídá času startu. Po doběhnutí si závodník může číslo ponechat.
Zakázané prostory:Během vlastního závodu je zakázáno vstupovat do soukromých pozemků (znázorněných značkou 527.0 privát). Ploty je povoleno překonávat. Prosíme, dodržujte zásady fair play! Mimo vlastní závod je zakázáno vstupovat do prostoru závodu (veškery prostor v okolí shromaždiště mimo cesty na start, cesty k MHD a prostoru určeného k rozklusávání).
Divácká zónaV blízkosti shromaždiště bude umístěna divácká kontrola, která je přístupná všem závodníkům v průběhu celého závodu. Poloha divácké kontroly bude zachycena na plánku vyvešeném na shromaždišti.
Občerstvení:V cíli teplý čaj v ceně dobrovolného startovného. Pro všechny závodníky kategorie HDD připravena po doběhu drobná sladká cena.
Výsledky:Průběžné výsledky budou zveřejněny na shromaždišti. Vyhlášení výsledků proběhne cca v 12:15 hod, vyhlášeni budou první tři v každé kategorii a obdrží věcné ceny. !!! Neodcházejte dříve, byla by to škoda !!!
Funkcionáři:Hlavní rozhodčí: Jiří Zelinka R2
Stavitel tratí: Jiří Zelinka R2
Ředitel závodu: Jiří Zelinka R2
Hodně úspěchů při závodě přejí Jiří Zelinka a Jan Pavelka